WYSTAWA „FILMY ANDRZEJA WAJDY W ŚWIATOWYM PLAKACIE FILMOWYM”

Projekt Filmy Andrzeja Wajdy w światowym plakacie filmowym jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Muzeum Kinematografii w Łodzi związanym z prezentacją najwybitniejszych twórców polskiego kina oraz ich dorobku.

wajda
Wystawa Filmy Andrzeja Wajdy w światowym plakacie filmowym, wraz z towarzyszącym jej katalogiem – albumem, przedstawia dorobek jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych, teatralnych i telewizyjnych.
Twórczość Andrzeja Wajdy zostanie ukazana poprzez plakaty do jego filmów wydane na całym świecie w ciągu ostatnich 60 lat, zaś pretekstem do jej zaprezentowania jest przypadająca w 2014 roku 60. rocznica debiutu fabularnego reżysera (Pokolenie).

Muzeum Kinematografii w Łodzi od wielu lat gromadząc archiwalia związane z życiem i twórczością reżysera posiada największy na świecie zbiór plakatów do filmów Andrzeja Wajdy liczący około 350 obiektów. Niezwykłość zbioru polega między innymi na tym, że są w nim egzemplarze unikatowe, drukowane w bardzo niskich nakładach, pochodzące z różnych stron świata, m.in. z Japonii, Argentyny, Niemiec, Francji. Wiele z nich stanowi dzieła sztuki same w sobie, bo ich autorami byli wspaniali artyści graficy polscy i zagraniczni. Są również prace anonimowe.
Prezentowana kolekcja plakatów dowodzi ogromnej popularności filmów polskiego reżysera na świecie. Spośród polskich plakacistów na wystawie będzie można oglądać prace: Romana Cieślewicza, Wojciecha Zamecznika, Wojciecha Fangora, Franciszka Starowieyskiego, Wiktora Górki, Waldemara Świerzego, Jana Lenicy – twórców polskiej szkoły plakatu, tworzących również wersje obcojęzyczne swoich plakatów do filmów Andrzeja Wajdy. Wśród prezentowanych obiektów znajdują się również prace Wiesława Wałkuskiego, Jakuba Erola, Cypriana Kościelniaka, Andrzeja Pągowskiego, Marka Freundenreicha, Marcina Mroszczaka, Rafała Olbińskiego, Rosława Szaybo.

Zagranicznych twórców reprezentują prace: Petera Strausfelda, Alaina Lyncha, Dominique Guillotin, Otto Kummerta, Milana Grygara, Pierre Colliera, M. Ogasawary, Erharda Gruttera.

Kolekcja plakatów jest na bieżąco uzupełniana o nowe obiekty, które ukazywały i ukazują się na świecie w związku z projekcjami filmów Andrzeja Wajdy. Zbiór ten, do tej pory pozostający w muzealnych magazynach, zostanie po raz pierwszy zaprezentowany publicznie w całości.

Wystawa powstaje we współpracy z licznymi partnerami zagranicznymi oraz krajowymi.
Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Filmowe KinoArt, Filmoteka Narodowa, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Kino RP, Telewizja Kino Polska, SF Kalejdoskop, British Film Institute w Londynie, Academy of Motion Pictures Arts and Science Margaret Herrick Library w Los Angeles, Filmová galanterie Terryho Ponožky w Pradze, Filmoteka Węgierska w Budapeszcie, Cinematheque Francais w Paryżu, Filmoteka Narodowa w Tel Avivie oraz wiele prywatnych galerii zajmujących się kolekcjonowaniem plakatów filmowych. Wykorzystano także plakaty prywatnych kolekcjonerów – Andrzeja Cebuli i Pavla Rajcana.

WAJ1

26 maja 2014 roku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbył się wernisaż wystawy „Filmy Andrzeja Wajdy w światowym plakacie filmowym” przygotowanej przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.
Wśród licznie zgromadzonych gości była Krystyna Zachwatowicz-Wajda (sam seżyser nie mógł przyjechać ze względów zdrowotnych) oraz przedstawiciele władz i środowisk kulturalnych miasta Krakowa. Wystawę otworzyła Pani Zofia Gołubiew – dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Następnie Pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda odczytała list od Reżysera, zaś zastępca dyrektora Muzeum Kiematografii w Łodzi – Barbara Kurowska oraz kuratorzy wystawy Krystyna Zamysłowska i Piotr Kulesza opowiedzieli o kulisach jej powstawania.

Partnerami krakowskiej prezentacji wystawy są: Muzeum Narodowe w Krakowie, Krakowski Festiwal Filmowy.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

W dniach od 15 września do 5 października 2014 r. wystawa była pokazywana w Muzeum Miasta Gdyni w ramach 39. Gdynia Festiwal Filmowy. 

Zaś od 15 października 2014 r. do 4 stycznia 2015 r. można ją było oglądać w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Obecnie  wystawa jest prezentowana w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

 

Wystawie towarzyszy album wydany w wersji polsko-angielskiej, w którym na ponad 300 stronach prezentujemy nie tylko dorobek artystyczny Andrzeja Wajdy, ale także dorobek polskiej i światowej sztuki plakatu.
Projekt został przyjęty przez Pana Andrzeja Wajdę z wielkim entuzjazmem. Reżyser zadeklarował pełną pomoc przy jego tworzeniu i objął projekt opieką merytoryczną.

Kuratorzy wystawy: Krystyna Zamysłowska, Piotr Kulesza
Opracowanie graficzne projektu: Sławomir Bit
Opracowanie materiałów multimedialnych: Mirosław Gumiński i Edward Zamysłowski.

Projekt został zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Patronat honorowy:   Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do identyfikacji graficznej projektu wykorzystano fragmenty plakatów do filmów:
Popiół i diament, sygn. Mac, Hiszpania,1964
Ziemia obiecana, autor: Erhard Grüttner, NRD 1976
Człowiek z żelaza, autor: Rafał Olbiński, Polska 1981

Updated: 17 lipca 2016 — 10:59
Stowarzyszenie Filmowe KinoArt © 2016 Frontier Theme