Opowiedz jak kiedyś było w kinie – lodzkiekina.pl

Opowiedz jak kiedyś było w kinie – lodzkiekina.pl

Głównym założeniem projektu o nazwie: „Opowiedz, jak kiedyś było w kinie” jest realizacja zadania poświęconego historii kin w Łodzi, angażującego mieszkańców miasta. W założeniu ma być to jednak projekt społecznościowy, mający za zadanie aktywizację mieszkańców i ukazanie dorobku kulturalnego Łodzi. Realizacja przedsięwzięcia odbędzie się poprzez szereg działań, które będą połączone w sposób wirtualny przez stronę internetową projektu: www.lodzkiekina.pl. Będzie to pierwsza tego typu wirtualna wystawa w Polsce, dająca możliwość rozbudowy o pozostałe aspekty dziedzictwa filmowego miasta. Dodatkowo zostanie ona połączona z zakładką portalu społecznościowego facebook, poszerzając w ten sposób grono odbiorców. W ten sposób trafi ona również do osób młodych, dla których portal ten jest jedną z głównych form wymiany informacji. Całość elektroniczna zostanie uzupełniona o formę tradycyjną w postaci wystawy w Muzeum Kinematografii oraz wystawy plenerowej w obrębie ul. Piotrkowskiej, a także warsztaty ukazujące najmłodszym mechanizm działania kina.

Najważniejsze dla projektu jest jednak połączenie funkcji edukacyjnej i promocyjnej zadania z możliwością zwiększenia świadomości mieszkańców Łodzi w dziedzinie kultury. Dzięki zaproponowaniu formy wymiany informacji, wspomnień oraz zdjęć, każdy mieszkaniec Łodzi może wziąć udział w projekcie i podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami. Każdy może opowiedzieć swoją historię i stać się częścią projektu. Dzięki temu działaniu może nastąpić wymiana międzypokoleniowa między starszymi a młodymi mieszkańcami miasta. Jest to doskonała okazja do promocji wśród mieszkańców dziedzictwa kulturowego Łodzi, tak bogatego pod względem kultury filmowej. Akcja skierowana jest szczególnie do najmłodszych, aby nakłonili swoich rodziców i dziadków do opowiedzenia, jak kiedyś wyglądały spektakle kinowe. Dlatego do projektu zostaną zaangażowane również szkoły podstawowe i gimnazjalne, których uczniowie będą mogli wykonać część projektu w formie pracy domowej.

Oddziaływanie projektu oraz jego promocja będzie się zatem odbywała dwutorowo:

– przede wszystkim poprzez media elektroniczne w postaci strony internetowej oraz forum

– sposób tradycyjny dzięki wystawom oraz cyklowi spotkań dla najmłodszych

Szczególnie wystawa plenerowa umieszczona w obrębie ul. Piotrkowskiej(na której znajdowała się większość kin) będzie interesującą formą przekazu informacji o dziedzictwie kulturowym Łodzi.

Każdy z mieszkańców, będzie mógł wziąć udział w projekcie i sam zdecydować w jakim stopniu chce się zaangażować.

Updated: 6 marca 2013 — 12:12
Stowarzyszenie Filmowe KinoArt © 2016 Frontier Theme