Spacer z Halpernem, drugi

HALPERN028 czerwca 2018 roku  w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się drugie spotkanie z cyklu  pod tytułem “Spacery z Halpernem” , którego tematem były zielone ogrody Łodzi.

Gościem specjalnym spotkania był Romuald Olaczek, prof. dr hab. nauk przyrodniczych, botanik,emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego specjalizujący się w  geobotanice i ochronie przyrody. Tematyka jego prac badawczych obejmuje  zmiany struktury i rozmieszczenia dzikich roślin i zbiorowisk roślinnych pod wpływem człowieka, zagrożenie i ochrona szaty roślinnej i krajobrazu. Profesor jest  autorem lub współautorem kilkuset publikacji naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych oraz projektów 4 parków krajobrazowych (3 zrealizowane), 1 parku narodowego (czeka na realizację) i kilkudziesięciu rezerwatów przyrody (zrealizowanych). Jest członkiem  Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, innych towarzystw, rad i komitetów naukowych.

 

 

 

Updated: 7 lutego 2020 — 21:21
Stowarzyszenie Filmowe KinoArt © 2016 Frontier Theme