Pierwsze wydawnictwo Stowarzyszenia Filmowego KinoArt, już wkrótce!

Już wkrótce nakładem Stowarzyszenia Filmowego Kinoart ukaże się publikacja
Kieślowski po latach. W zwierciadle opinii i wspomnień.
Życie i twórczość wybitnego reżysera wciąż budzi szerokie zainteresowanie w Polsce

Kieślowski po latach. W zwierciadle opinii i wspomnień

i na świecie. Zaciekawia i inspiruje. Dowodem na to są organizowane w wielu krajach retrospektywy jego twórczości, nowe publikacje i filmy oraz coraz liczniejsze nawiązania do jego dzieł. Piśmiennictwo na temat Kieślowskiego także rozrasta się; powstają kolejne prace monograficzne, doktorskie (nie tylko filmoznawcze); nieustannie odbywają się ciekawe dyskusje i debaty.
W publikacji Kieślowski po latach… jej redaktorzy pragną przedstawić wybór wspomnień, poglądów i opinii o Kieślowskim oraz recepcji jego twórczości, które pojawiły się na przestrzeni 20 lat od śmierci reżysera w mediach krajowych i zagranicznych, publikacjach festiwalowych, na sympozjach itd.
Zaprezentowane w książce materiały – w większości szerzej nieznane, niekiedy po raz pierwszy publikowane – tworzą nowy, pośmiertny wizerunek Reżysera. Wizerunek wzbogacony o liczne materiały ikonograficzne – archiwalne zdjęcia, plakaty przeglądów, sympozjów i retrospektyw, okładki książek i albumów poświęconych Reżyserowi (z lat 1996-2016).
Książka ma charakter dokumentacyjno – edukacyjno – popularyzatorski. Z tego względu zawierać też będzie dossier podstawowych informacji o reżyserze, jego drodze życiowej i dorobku artystycznym. Zostanie wydana w wersji polsko-angielskiej i towarzyszy przypadającym w roku 2016 obchodom 20. rocznicy śmierci i 75. urodzin Krzysztofa Kieślowskiego (1941-1996).

Pierwsza prezentacja publikacji odbędzie się podczas 41. Festiwalu Filmowego
w Gdyni.

Publikacja otrzymała dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Głównymi partnerami projektu są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Telewizja Kino Polska oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.
Redakcja publikacji: Stanisław Zawiśliński, Krystyna Zamysłowska
współpraca redakcyjna: Mieczysław Kuźmicki
opracowanie graficzne: Sławomir Bit
tłumaczenie na język angielski: Caryl Swift
wydawca: Stowarzyszenie Filmowe KinoArt

.

Updated: 7 lutego 2020 — 21:52
Stowarzyszenie Filmowe KinoArt © 2016 Frontier Theme